Μη Αποδέσμευση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για μετάταξη /απόσπαση σε υπηρεσίες και φορείς του Ελληνικού Δημοσίου μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) κατά τον Α΄ κύκλο Κινητικότητας 2024

Απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Υποβολή αιτήσεων αμοιβαίας μετάθεσης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε., σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/97, υποβάλλονται από 03 Ιουνίου 2024 έως και 17 Ιουνίου 2024 και ώρα 23:59, αποκλειστικά με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mail@dipe-a-athin.att.sch.gr

ΕΝΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών 2024-2025

– Νέων αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κεντρική Υπηρεσία και στην Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το σχολικό έτος 2024-2025

– Ανανέωσης αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κεντρική Υπηρεσία και στην Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το σχολικό έτος 2024- 2025 

– Ανανέωσης απόσπασης εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία) οι οποίοι υπηρετούν ως στελέχη εκπαίδευσης και επανατοποθέτησής τους σε θέσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων για το σχολικό έτος 2024-2025

– Απόσπασης εκπαιδευτικών κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία) για το σχολικό έτος 2024-2025

– Απόσπασης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία) για το σχολικό έτος 2024 – 2025

1ΓΕ/2023 – Δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση ισοβαθμούντων υποψηφίων Εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης

Το ΑΣΕΠ θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ.Α’/15-1-2021) και στο άρθρο 61 του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ.Α’/29-1-2019), μεταξύ των ισοβαθμούντων εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και κλάδου ΠΕ79 (ειδικότητα ΠΕ79.01) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, βάσει της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2023 (ΦΕΚ 5/20.2.2023/τ. ΑΣΕΠ).

Η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για τους ισοβαθμούντες των ως άνω κλάδων θα διενεργηθεί στις 5 Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 12:00 στο κατάστημα του ΑΣΕΠ. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση σε απευθείας μετάδοση από το επίσημο κανάλι του ΑΣΕΠ στο YouTube.

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τον αύξοντα αριθμό της σειράς κατάταξης και τη βαθμολογία τους.

Β΄ φάση οριστικών τοποθετήσεων μετά από συμπληρωματική δήλωση προτίμησης και Γ΄ φάση οριστικών τοποθετήσεων προς το συμφέρον της υπηρεσίας, εκπ/κών Γενικής Αγωγής της Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας, κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70 & ΠΕ86

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ

Β’ ΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Γ’ ΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Β΄ φάση οριστικών τοποθετήσεων μετά από συμπληρωματική δήλωση προτίμησης και Γ΄ φάση οριστικών τοποθετήσεων προς το συμφέρον της υπηρεσίας, εκπ/κών Ειδικής Αγωγής της Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας, κλάδων ΠΕ70/ΠΕ71

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ

Β΄ ΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Γ΄ ΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχολικό έτος 2024-2025

Απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/βάθμιας εκπαίδευσης σε ΚΕΔΑΣΥ, ΙΚΥ και Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας

1. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών  Π.Ε. Εκπ/σης σε  διοικητικές θέσεις των ΚΕΔΑΣΥ για το σχολικό έτος 2024-2025  ΑΡΧΕΙΟ 1

2. Απόσπαση εκπαιδευτικού Π.Ε. Εκπ/σης στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για το σχολικό έτος 2024-2025  ΑΡΧΕΙΟ 2

3. Απόσπαση εκπαιδευτικού Π.Ε. Εκπ/σης στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας για το σχολικό έτος 2024-2025  ΑΡΧΕΙΟ 3