Ανακοίνωση β ́ φάσης οριστικών τοποθετήσεων μετά από συμπληρωματική δήλωση προτίμησης και γ ́ φάσης οριστικών τοποθετήσεων προς το συμφέρον της υπηρεσίας, εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Α ́ Αθήνας

Ανακοίνωση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Πίνακας Β΄ φάσης

Πίνακας Γ΄ φάσης

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και τις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2019-2020

Ανακοίνωση Υ.ΠΑΙ.Θ.

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικών των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων τμημάτων Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2019-2020

Ανακοίνωση Υ.ΠΑΙ.Θ.

Πρόσκληση υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης προτίμησης οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής κλάδων ΠΕ06, ΠΕ60 & ΠΕ86 που παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α ́ Αθήνας μετά τη διαδικασία των μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων (Β ́ φάση)

Πρόσκληση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Οργανικά κενά ΠΕ06, ΠΕ60, ΠΕ86

Έντυπο δήλωσης Β΄ φάσης

Οριστικές τοποθετήσεις – Βελτιώσεις θέσεων εκπαιδευτικών ΠΕ05-Γαλλικής γλώσσας, ΠΕ06-Αγγλικής γλώσσας, ΠΕ07-Γερμανικής γλώσσας, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ79-Μουσικής & ΠΕ86-Πληροφορικής – Συνεδρίαση Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας 6/8

Ενημερωτικό δελτίο