Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (άρθρο 27 Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού από τις Σχολικές Επιτροπές για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, άρθρα 48-53 Διατάξεις Υ.ΠΑΙ.Θ.)

ΦΕΚ 84/13-04-2020