Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας: Α) εκπ/κών ΠΕ11 στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ από μετάθεση παλαιοτέρων ετών Β) εκπ/κών ΠΕ11, ΠΕ70 & ΠΕ79.01 στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε ΣΜΕΑΕ

Λειτουργικά κενά ΣΜΕΑΕ ΠΕ70, ΠΕ11 & ΠΕ79

Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία παραίτησης και συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. A΄ Αθήνας για το σχολικό έτος 2017-2018

ΕΓΓΡΑΦΟ Δ.Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων εκπαιδευτικών -μετά τις ενστάσεις- της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας που αιτούνται μετάθεση από περιοχή σε περιοχή στη Γενική Αγωγή, ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ-ΕΕΕΕΚ, Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση εντός του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας στη Γενική και Ειδική Αγωγή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ-ΕΕΕΕΚ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Ανακοίνωση πινάκων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας που αιτούνται βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση εντός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας στη Γενική και Ειδική Αγωγή

Ανακοίνωση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Πίνακας Γενικής Αγωγής

Πίνακας Ειδικής Αγωγής