Ορθή ανακοινοποίηση λειτουργικών κενών κλάδου ΠΕ19/20 – Πληροφορικής

Πίνακας

Παρακαλούνται οι εκπ/κοί κλάδου ΠΕ19/20 στη διάθεση με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ να υποβάλουν εκ νέου δήλωση προσωρινής τοποθέτησης έως και τις 15:30 σήμερα.

Προσωρινή τοποθέτηση εκπ/κών στη διάθεση με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ /ΠΥΣΔΕ κλάδων ΠΕ05 – Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07 – Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08 – Εικαστικών και ΠΕ32 – Θεατρικής Αγωγής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ05- ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ07- ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ08- ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ32- ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ