Πρόσκληση υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής κλάδων ΠΕ06 ΠΕ11 & ΠΕ60 που παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας μετά τη διαδικασία των μεταθέσεων–οριστικών τοποθετήσεων (Β΄ φάση οριστικών τοποθετήσεων)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ06-ΠΕ11-ΠΕ60

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης οριστικής τοποθέτησης – βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ60 & ΠΕ70 και Ειδικής Αγωγής κλάδων ΠΕ60 & ΠΕ70

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΓΕΝ. ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ06

ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΓΕΝ. ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ11

ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΓΕΝ. ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ16

ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΓΕΝ. ΑΓΩΓΗΣ ΠE60

ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΓΕΝ. ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ70

ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ60

ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ70

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής έτους 2017

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής έτους 2017.

Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για τις μεταθέσεις Γενικής Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή ανήλθαν σε 4.844. Από τις παραπάνω αιτήσεις ικανοποιήθηκαν 528  (ποσοστό 10,90 %). Για μεταθέσεις σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ και ΕΕΕΕΚ οι αιτήσεις ανήλθαν σε 181 και ικανοποιήθηκαν 102 (ποσοστό 56,35 %).

Οι μετατιθέμενοι οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, προκειμένου να πληροφορηθούν τα κενά σε σχολικές μονάδες και την προθεσμία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε αυτές. Μετά την ανακοίνωση της τοποθέτησής τους παρουσιάζονται στις νέες τους θέσεις για ανάληψη υπηρεσίας μέχρι 21-6-2017. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί των οποίων η απόσπαση λήγει στις 31-8-2017.

Οι Διευθυντές, Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων, οι Διευθυντές Διευθύνσεων και οι Σχολικοί Σύμβουλοι αναλαμβάνουν υπηρεσία μετά τη λήξη της θητείας τους.

Oι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και δεν ικανοποιήθηκε, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι υπολείπονται των μονάδων μετάθεσης αυτών που μετατίθενται.

 

Απόφαση μεταθέσεων Γενικής Εκπαίδευσης 2016-2017 

Απόφαση Μεταθέσεων Ειδικής Αγωγής 2016-2017

Απόφαση Μεταθέσεων σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπ/σης