Βελτιώσεις θέσεων – οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70 & ΠΕ79 Γενικής Αγωγής (Α΄ φάση) στην Α΄ Αθήνας

Ανακοίνωση Διεύθυνσης

Πίνακας βελτιώσεων θέσεων – οριστικών τοποθετήσεων

Πίνακας μη ικανοποιήσεων

Οργανικά κενά για τη Β φάση τοποθετήσεων

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης οριστικής τοποθέτησης – βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ79

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης

 ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΕ06

ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΕ11

ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠE60

ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΕ70

ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΕ79

Διευκρινίσεις για τη διαδικασία βελτιώσεων θέσεων – οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Π.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΤΜΗΜΑ Α΄

Μαρούσι, 24-05-2018
Αρ. Πρωτ.: 85556 /Ε2

Μετά από τη δημοσίευση της αριθμ. Φ.10/77657/Δ1 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών στο με αριθμ. ΦΕΚ 1774/ τ. Β/ 18-05-2018, παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη, κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων και βελτιώσεων των εκπαιδευτικών της Π.Ε., οι μεταβολές των σχολικών μονάδων στις περιοχές ευθύνης σας, όπως αυτές προσδιορίζονται στην ανωτέρω Κ.Υ.Α..

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης οριστικής τοποθέτησης – βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής κλάδων ΠΕ11, ΠΕ60 & ΠΕ70

Πρόσκληση

Έντυπο δήλωσης

Οργανικά κενά ΠΕ70

Οργανικά κενά ΠΕ60

Οργανικά κενά ΠΕ79

Οργανικά κενά ΠΕ11

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής 2018

Η απόφαση μεταθέσεων Γενικής Αγωγής

Μεταθέσεις Γενικής Αγωγής

Η απόφαση μεταθέσεων Ειδικής Αγωγής

Μεταθέσεις σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ-ΕΕΕΚ

Μεταθέσεις σε Διαπολιτισμικά Σχολεία

Μεταθέσεις σε Σχολεία Τυφλών-Κωφών