Το σχέδιο νόμου για τις δομές υποστήριξης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Το Σχέδιο Νόμου

Η Αιτιολογική Έκθεση

Τροποποιούμενες – Καταργούμενες Διατάξεις

Η Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης

Η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Η Ειδική Έκθεση

Η Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών των Ρυθμίσεων