Συμπληρωματική προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ κλάδων ΠΕ05 – Γαλλικής γλώσσας, ΠΕ07 – Γερμανικής Γλώσσας και ΠΕ19/20 – Πληροφορικής

ΠΕ05 – Γαλλικής γλώσσας

ΠΕ07 – Γερμανικής Γλώσσας

ΠΕ19/20 – Πληροφορικής

Ονομαστικός πίνακας λειτουργικά υπεράριθμων ΠΕ70 και ΠΕ60 και πρόσκληση υποβολής προτίμησης για τοποθέτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ KENA ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Προσωρινές τοποθετήσεις – αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ

Πίνακας τοποθετήσεων – αποσπάσεων ΠΕ70

Πίνακας τοποθετήσεων – αποσπάσεων ΠΕ60

Πίνακας τοποθετήσεων ΠΕ11 στη διάθεση

Πίνακας τοποθετήσεων ΠΕ11 από απόσπαση

Πίνακας αποσπάσεων ΠΕ16

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Α’ Αθήνας την Τρίτη 29/8/2017

Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
  2. Χορήγηση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
  3. Χορήγηση συνάφειας διδακτορικών τίτλων σπουδών.
  4. Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών στη διάθεση των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ19/20, ΠΕ32 Γενικής Αγωγής & ΠΕ11 Ειδικής Αγωγής.
  5. Τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών ΠΕ06.
  6. Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής στη διάθεση από απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής εντός ΠΥΣΠΕ.
  7. Προσδιορισμός, αριθμητικά, λειτουργικών υπεραριθμιών Δημοτικών Σχολείων – Νηπιαγωγείων, κλάδων ΠΕ70 & ΠΕ60.