Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης για την οριστική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ86 & ΠΕ91 της Δ.Π.Ε. Α’ Αθήνας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ05

                         ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ07 (ανακοινοποίηση)

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ86

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ91

Ανακοίνωση β΄ φάσης οριστικών τοποθετήσεων μετά από συμπληρωματική δήλωση προτίμησης και γ΄ φάσης οριστικών τοποθετήσεων προς το συμφέρον της υπηρεσίας, εκπ/κών Γενικής Αγωγής της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Ανακοίνωση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Τοποθετήσεις Β΄ φάσης

Τοποθετήσεις Γ΄ φάσης

Πρόσκληση υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης προτίμησης οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11 & ΠΕ60 που παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας μετά τη διαδικασία των μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων (Β΄ φάση οριστικών τοποθετήσεων)

Πρόσκληση υποβολής δηλώσεων προτίμησης

Οργανικά κενά ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60 για Β΄ φάση

Έντυπο δήλωσης

Βελτιώσεις θέσεων – οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70 & ΠΕ79 Γενικής Αγωγής (Α΄ φάση) στην Α΄ Αθήνας

Ανακοίνωση Διεύθυνσης

Πίνακας βελτιώσεων θέσεων – οριστικών τοποθετήσεων

Πίνακας μη ικανοποιήσεων

Οργανικά κενά για τη Β φάση τοποθετήσεων

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης οριστικής τοποθέτησης – βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ79

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης

 ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΕ06

ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΕ11

ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠE60

ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΕ70

ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΕ79