Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης οριστικής τοποθέτησης – βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ79

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης

 ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΕ06

ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΕ11

ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠE60

ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΕ70

ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΕ79

Ονομαστικός προσδιορισμός οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών ΠΕ70 σχολικών μονάδων της Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας – Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης οριστικής τοποθέτησης οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών ΠΕ70 σχολικών μονάδων της Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Ανακοίνωση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Πίνακας οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών ΠΕ70

Πίνακας οργανικών κενών ΠΕ70

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης οριστικής τοποθέτησης – βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής κλάδων ΠΕ11, ΠΕ60 & ΠΕ70

Πρόσκληση

Έντυπο δήλωσης

Οργανικά κενά ΠΕ70

Οργανικά κενά ΠΕ60

Οργανικά κενά ΠΕ79

Οργανικά κενά ΠΕ11