Λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών κλάδων Εικαστικών ΠΕ08, Πληροφορικής ΠΕ19-20, Θεατρικών Σπουδών ΠΕ32, Γενικής Αγωγής, της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας και υποβολή δηλώσεων προσωρινής τοποθέτησης

΄Εγγραφο Διεύθυνσης Α΄ Αθήνας

Πίνακας λειτουργικών κενών