Τροπολογία για μόνιμους (άδεια άνευ αποδοχών, μόρια μετάθεσης αποσπασμένων σε φορείς, κατάργηση υποχρεωτικών μεταθέσεων…) και αναπληρωτές (διαγραφή από πίνακες, προσμέτρηση προϋπηρεσίας από 1/9/2010, άδειες για επιμορφωτικούς λόγους…)

Η τροπολογία του ΥΠ.Π.Ε.Θ.