Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης οριστικής τοποθέτησης – βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ60 & ΠΕ70 και Ειδικής Αγωγής κλάδων ΠΕ60 & ΠΕ70

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΓΕΝ. ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ06

ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΓΕΝ. ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ11

ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΓΕΝ. ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ16

ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΓΕΝ. ΑΓΩΓΗΣ ΠE60

ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΓΕΝ. ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ70

ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ60

ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ70

Ανακοίνωση για τους υποψήφιους Διευθυντές σχολείων

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διευκρινίζει ότι οι Διευθυντές Σχολείων που ήδη υπηρετούν σε σχολεία, θα έχουν τη δυνατότητα, αν το επιθυμούν, να υποβάλλουν εκ νέου την υποψηφιότητά τους στα σχολεία στα οποία υπηρετούν.

Η βούληση του Υπουργείου θα αποτυπωθεί κατά την συζήτηση που θα διεξαχθεί τόσο στις Επιτροπές όσο και στην Ολομέλεια της Βουλής.

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης σε οργανικές θέσεις, από οργανική υπεραριθμία παλαιοτέρων ετών, εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ 06, ΠΕ 11, ΠΕ 16, ΠΕ 60 & ΠΕ 70 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ06 ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ11 ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ16 ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60 ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70 ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ

Ανακοινοποίηση οριστικού μοριακού πίνακα μεταθέσεων για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης στη Γενική Αγωγή και στην Ειδική Αγωγή εντός του Α’ ΠΥΣΠΕ Αθηνών μετά την εξέταση των ενστάσεων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ανακοίνωση ΥΠ.Π.Ε.Θ. για επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. τις αμέσως επόμενες μέρες θα προχωρήσει στη νομοθέτηση του πλαισίου επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού η θητεία  των διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων λήγει στα τέλη του Ιουλίου 2017.

Το πλαίσιο επιλογής στηρίζεται σε τρεις πυλώνες μοριοδότησης για τους/τις υποψηφίους/ες:

α) Επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση (πτυχία, μεταπτυχιακές σπουδές, επιμορφώσεις κ.ά)

β) Υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία (διδακτική υπηρεσία, καθοδηγητική, διοικητική εμπειρία κ.ά.)

γ) Συνέντευξη ενώπιον του αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Επιλογής της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για σχολεία αρμοδιότητάς της που υποβάλλει την υποψηφιότητά του.

Το ΥΠΠΕΘ,  λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του ΣτΕ και διατηρώντας τη σταθερή θέση του για τη σημασία της έκφρασης γνώμης των ίδιων των εκπαιδευτικών για τους/τις συναδέλφους τους που διεκδικούν τη διεύθυνση των σχολικών μονάδων,  στο Σχέδιο Νόμου που καταθέτει στη Βουλή προβλέπει να διατυπώνουν τη  γνώμη τους για τους/τις υποψήφιους/ες οι συνυπηρετούντες/ούσες συνάδελφοι. Η γνώμη αυτή θα αποτελεί στοιχείο που το συμβούλιο επιλογής συνεκτιμά κατά τη συνέντευξη.

Ενόψει της επικείμενης έναρξης της διαδικασίας επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που προτίθενται να καταθέσουν υποψηφιότητα για την πλήρωση των θέσεων να φροντίσουν για την ενημέρωση των υπηρεσιακών τους φακέλων  με όποια τεκμήρια δεν έχουν ήδη καταθέσει.

Επίσης, για διευκόλυνση των υπηρεσιών των Δ/νσεων Εκπαίδευσης,  καλούνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί να μεριμνήσουν –καταθέτοντας σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οργανικής θέσης- για την έγκαιρη έκδοση του Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών το οποίο θα συνυποβάλλεται με την αίτηση υποψηφιότητας.

Τέλος επισημαίνεται ότι στον πυλώνα «Υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία» θα προσμετράται και αυτόνομο διδακτικό έργο σε ΑΕΙ. Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι που έχουν το προσόν αυτό καλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη εξασφάλιση σχετικής βεβαίωσης.