Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Περιφερειακές Διευθύνσεις, στην Ακαδημία Αθηνών, στα Δημόσια ΙΕΚ, στις Ιερές Μητροπόλεις και την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και στο ΙΕΠ

Αποσπάσεις σε Ακαδημία Αθηνών

Αποσπάσεις σε Μητροπόλεις

 Αποσπάσεις σε Ι.Ε.Κ.

 Αποσπάσεις σε Διευθύνσεις

Αποσπάσεις σε Ι.Ε.Π.

Κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών

Με αφορμή σχετικά ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, επισημαίνουμε ότι για την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ. για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 1 του ν.4473/2017 ( Α¨78 ) όπου ορίζουν ότι σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων σε κάποιες σχολικές μονάδες τοποθετούνται, εφόσον εκ νέου το δηλώσουν, υποψήφιοι που δεν έχουν τοποθετηθεί κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα. Για το σκοπό αυτόν καλούνται να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης. Αν μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας παραμένουν κενές θέσεις, οι θέσεις αυτές προκηρύσσονται εκ νέου και μπορούν γι’ αυτές να υποβάλουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας από τον προβλεπόμενο.

Συνεπώς μετά την ανάληψη υπηρεσίας των νέων διευθυντών την 1η Αυγούστου 2017  οι Διευθυντές Εκπαίδευσης καλούν τους υποψήφιους που δεν έχουν τοποθετηθεί κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα, να υποβάλουν εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών, νέα δήλωση προτίμησης η οποία αφορά στα σχολεία για τα οποία δεν υποβλήθηκε υποψηφιότητα. Σε κάθε περίπτωση η εν λόγω διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και την 10η Αυγούστου 2017.

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας οι θέσεις που εξακολουθούν να παραμένουν κενές, προκηρύσσονται εκ νέου από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος θέτει προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας πέντε (5) ημερών. Στην εν λόγω διαδικασία μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας από τον προβλεπόμενο.