Πρόσκληση υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης προτίμησης για την οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86 της Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας (Β΄ φάση οριστικών τοποθετήσεων)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ Β΄ ΦΑΣΗΣ ΠΕ86

ΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕ86

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ86 ΓΙΑ ΤΗ Β΄ ΦΑΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ B΄ ΦΑΣΗΣ

Υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, αιτήσεων ανάκλησης απόσπασης και νέων αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Ως προς τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, αιτήσεων ανάκλησης απόσπασης καθώς και νέων αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, σας ενημερώνουμε ότι το ηλεκτρονικό σύστημα θα παραμείνει κλειστό μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αποσπάσεων  της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ). Με νεότερο έγγραφό μας, θα υπάρχει ενημέρωση για το χρονικό διάστημα που το ηλεκτρονικό σύστημα (ΟΠΣΥΔ ) θα είναι ανοικτό για υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης και νέων αιτήσεων.

Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τμήμα Α’ Κινητικότητας Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης σε Σχολεία Φορέα

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο «ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» Αθήνας

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθήνας