Ανακοίνωση πινάκων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας που αιτούνται μετάθεση από περιοχή σε περιοχή στη Γενική και Ειδική Αγωγή για το σχολικό έτος 2020-2021

Ανακοίνωση Δ.Π.Ε. Α’ Αθήνας

Πίνακας Γενικής Αγωγής

Πίνακας Ειδικής Αγωγής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Κολλέγια, άρθρα 103, 104, 105 – Ρυθμίσεις για μετατάξεις Δ.Ι.Ε.Κ., άρθρο 107 – Διδασκαλία της κολύμβησης, άρθρο 111 – Ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού, Ειδικό επιμίσθιο άρθρα 112, 113 – Τοπική πρόσκληση πρόσληψης ωρομισθίων, άρθρο 114 – Αιτήσεις θεραπείας κατά των οριστικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης, άρθρο 115 – Πλήρωση κενών θέσεων προσωρινών Διευθυντών Εκπαίδευσης, άρθρο 121 – Σύσταση και συγκρότηση Υπηρεσιακών Συμβουλίων εκπαιδευτικών, άρθρα 122, 123)

Σχέδιο νόμου Υ.ΠΑΙ.Θ.