Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 11 που βρίσκεται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α ́ Αθήνας στην Ειδική Αγωγή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΠΕ 11 ΕΑΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης τοποθέτησης λειτουργικά υπεράριθμων εκπ/κών Ειδικής Αγωγής κλάδων ΠΕ60/ΠΕ61 &ΠΕ70/ΠΕ71

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ60/ΠΕ61 & ΠΕ70/ΠΕ71

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Λ.Υ. ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60/ΠΕ61

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Λ.Υ. ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70/ΠΕ71

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Αναμορφωμένοι πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης

1. Α ‘ ΠΣΕ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ – ΔΕΚΤΟΙ 

1. Α’ ΠΣΕ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ 

-1.Α’ ΠΣΕ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ (Ξένη Γλώσσα) 

– 2 Β’ ΠΣΕ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΟΙ 

– 2. Β΄ΠΣΕ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ 

– 2 Β’ ΠΣΕ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ (Ξένη Γλώσσα)

– 3 Β’ ΠΣΕ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΟΙ 

– 3 Γ’ ΠΣΕ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ 

-3 Γ’ ΠΣΕ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ (Ξένη Γλώσσα)

-4 Δ’ ΠΣΕ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΟΙ 

– 4 Δ’ ΠΣΕ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ 

– 4. Δ’ ΠΣΕ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ (Ξένη Γλώσσα)

– 5. Ε’ ΠΣΕ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΟΙ 

– 5. Ε’ ΠΣΕ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ 

– 5′ Ε’ ΠΣΕ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ (Ξένη Γλώσσα)

– 6. ΣΤ’ ΠΣΕ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΟΙ 

– 6′ ΣΤ’ ΠΣΕ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ 

– 6′ ΣΤ’ ΠΣΕ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ (Ξένη ΓΛώσσα)

Πολυνομοσχέδιο Υπουργείου Παιδείας (άρθρο 371 αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου σχολείου, άρθρο 372 Μόρια Συνθηκών Διαβίωσης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, άρθρο 373 παράταση άσκησης καθηκόντων αναπληρωτών Διευθυντών-Υποδιευθυντών-Προϊσταμένων, άρθρο 374 κριτήρια επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, άρθρο 375 παράταση θητείας Περιφερειακών Διευθυντών, άρθρο 376 αρμοδιότητες Περιφερειακών Συμβουλίων, άρθρο 385 μεταφορά έδρας ΣΜΕΑΕ)

Σχέδιο νόμου Υ.ΠΑΙ.Θ.