Απαράδεκτη και παράνομη η πραγματοποίηση των σεμιναρίων ΠΕΚ για τους εκπαιδευτικούς της παράλληλης στήριξης με παραβίαση του εργασιακού τους ωραρίου

Ανακοίνωση Δ.Ο.Ε.

Γνωμοδότηση Νομικής Συμβούλου Δ.Ο.Ε. για το ωράριο

Γνωμοδότηση Νομικής Συμβούλου Δ.Ο.Ε. για ΠΕΚ εκτός ωραρίου