Λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών κλάδων Αγγλικής ΠΕ06, Φυσικής Αγωγής ΠΕ11, Μουσικής ΠΕ16, Γενικής Αγωγής, της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας και υποβολή δηλώσεων προσωρινής τοποθέτησης

΄Εγγραφο Διεύθυνσης Α΄ Αθήνας

Πίνακας λειτουργικών κενών

Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης