Συνεδρίαση ΚΥΣΠΕ την Τετάρτη 4/10

Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Συζήτηση επί αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης

2. Εξέταση αιτήσεων ανάκλησης παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης

3. Εξέταση αίτησης μετάταξης εκπαιδευτικού Π.Ε. σε θέση Ε.ΔΙ.Π. και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης

4. Εξέταση θεμάτων αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. & σε δομές Ειδικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2017-2018 και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης

5. Έλεγχος καταλληλότητας δικαιολογητικών αιτήσεων μετάταξης εκπαιδευτικών Π.Ε. σε προσωρινές θέσεις διοικητικών υπαλλήλων για σοβαρούς λόγους υγείας