Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), Π.Ε. και Δ.Ε., για ένταξη στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. σχολικού έτους 2015-2016

Εγκύκλιος Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2015-2016

Εγκύκλιος Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Τοποθετήσεις οργανικά υπεράριθμων ΠΕ70 & εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής – Δηλώσεις προτίμησης εκπαιδευτικών ΠΕ70 (Α΄ φάση) – Πιθανά οργανικά κενά

Ενημερωτικό δελτίο

Τοποθέτηση οργανικά υπεράριθμων ΠΕ70

Οργανικά κενά ΠΕ70

΄Εντυπο δήλωσης τοποθέτησης (Α΄ φάση)

Τοποθετήσεις Ειδικής Αγωγής

Τελικά οργανικά κενά Ειδικής Αγωγής 2015-2016