Βελτιώσεις θέσεων – οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70 & ΠΕ79 Γενικής Αγωγής (Α΄ φάση) στην Α΄ Αθήνας

Ανακοίνωση Διεύθυνσης

Πίνακας βελτιώσεων θέσεων – οριστικών τοποθετήσεων

Πίνακας μη ικανοποιήσεων

Οργανικά κενά για τη Β φάση τοποθετήσεων

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2018 – 2019 & Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Το σχέδιο νόμου για τις δομές υποστήριξης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Το Σχέδιο Νόμου

Η Αιτιολογική Έκθεση

Τροποποιούμενες – Καταργούμενες Διατάξεις

Η Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης

Η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Η Ειδική Έκθεση

Η Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών των Ρυθμίσεων