Τα οργανικά κενά μετά την Α΄ φάση των οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών ΠΕ05-Γαλλικής γλώσσας, ΠΕ06-Αγγλικής γλώσσας, ΠΕ07-Γερμανικής γλώσσας, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ79-Μουσικής & ΠΕ86-Πληροφορικής

Οργανικά κενά ΠΕ06 – Αγγλικής γλώσσας

Οργανικά κενά ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής

Οργανικά κενά ΠE60 – Νηπιαγωγών

Οργανικά κενά ΠΕ70 – Δασκάλων

Οργανικά κενά ΠΕ79-Μουσικής

Οργανικά κενά ΠΕ86-Πληροφορικής

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ, ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΩΦΩΝ-ΤΥΦΛΩΝ και ΚΕΣΥ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ, σχολεία ΚΩΦΩΝ – ΤΥΦΛΩΝ και ΚΕΣΥ, για το διδακτικό έτος 2019-2020, ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ 3520 2823 80,20
Ε.Α.Ε 300 266 88,66

Για την υποβολή ενστάσεων, το ηλεκτρονικό σύστημα θα είναι ανοικτό από τη Δευτέρα, 05-08-2019 για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες  έως και την Παρασκευή, 09-08-2019 και ώρα 15:00.

Για την υποβολή αιτήσεων ανάκλησης απόσπασης, το ηλεκτρονικό σύστημα θα παραμείνει ανοικτό έως και τις 19-08-2019 και ώρα 15:00.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. σε Κ.Ε.Σ.Υ.