Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. Γενικής Αγωγής από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, Ειδικής σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ-ΕΕΕΚ και Διαπολιτισμικά έτους 2015-2016

Πίνακας μεταθέσεων Γενικής Αγωγής από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Πίνακας μεταθέσεων Ειδικής Αγωγής σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ-ΕΕΕΚ 

Πίνακας μεταθέσεων σε Διαπολιτισμικά

Β. Παληγιάννης – Δ. Μπράτης, αιρετοί ΚΥΣΠΕ

Πίνακες μορίων μετάθεσης εκπαιδευτικών Α΄ Αθήνας

Πίνακας κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19/20, ΠΕ60, ΠΕ70

Πινάκας κλάδων ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70 από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ-ΕΕΕΕΚ

Πίνακας κλάδου ΠΕ11 από περιοχή σε περιοχή με εξειδίκευση στην Ελληνική Νοηματική γλώσσα και στη γραφή Braille

Πίνακας κλάδου ΠΕ70 από περιοχή σε περιοχή σε Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Ενστάσεις από 25/1/2016 μέχρι και 29/1/2016 στη Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Τα οργανικά κενά ειδικοτήτων ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16 στην Α΄ Αθήνας – Μοριακός πίνακας ειδικοτήτων (πιθανά οργανικά κενά)

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16 στην Α΄ Αθήνας

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 2015-2016 (πιθανά οργανικά κενά)

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ06, ΠΕ11 & ΠΕ16 ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ

Ανακοινοποίηση των μεταθέσεων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Π.Ε. (ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16) από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2015 – 2016

Μεταθέσεις ειδικοτήτων Γενικής Αγωγής (ανακοινοποίηση)

Στατιστικά στοιχεία μεταθέσεων ειδικοτήτων 2015