Οριστική τοποθέτηση – βελτίωση θέσης εκπαιδευτικών ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ60 και ΠΕ70 Γενικής Αγωγής (Α΄ φάση)

Ενημερωτικό δελτίο

Πίνακας εκπαιδευτικών ΠΕ06

Πίνακας εκπαιδευτικών ΠΕ11

Πίνακας εκπαιδευτικών ΠΕ16

Πίνακας εκπαιδευτικών ΠΕ60

Πίνακας εκπαιδευτικών ΠΕ70

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

Πίνακας επικαιροποιημένων οργανικών κενών ΠΕ 70

Πίνακας επικαιροποιημένων οργανικών κενών ΠΕ 60

Πίνακας επικαιροποιημένων οργανικών κενών ΠΕ 06

Πίνακας επικαιροποιημένων οργανικών κενών ΠΕ 11

Πίνακας επικαιροποιημένων οργανικών κενών ΠΕ 16

Τοποθετήσεις οργανικά υπεράριθμων ΠΕ70- Δηλώσεις προτίμησης ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ60 και ΠΕ70 – Οργανικά και πιθανά οργανικά κενά

Ενημερωτικό δελτίο – Πιθανά οργανικά κενά

Τοποθέτηση υπεράριθμων ΠΕ70

Οργανικά κενά ΠΕ06

Οργανικά κενά ΠΕ11

Οργανικά κενά ΠΕ16

Οργανικά κενά ΠΕ60

Οργανικά κενά ΠΕ70

΄Εντυπο δήλωσης τοποθέτησης

Οδηγίες για την εγγραφή στο σύστημα ΑΘΗΝΆ

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας-Οργανικά υπεράριθμοι ΠΕ70-Δηλώσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής

Ενημερωτικό δελτίο

Υπεράριθμοι ΠΕ70 4ου ΔΣ Βύρωνα

Οργανικά κενά Γενικής Αγωγής ΠΕ70

Οργανικά κενά Ειδικής Αγωγής ΠΕ70

Οργανικά κενά Ειδικής Αγωγής ΠΕ60

Οργανικά κενά Ειδικής Αγωγής ΠΕ11

Οργανικά κενά Ειδικής Αγωγής ΠΕ16

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. Γενικής Αγωγής από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, Ειδικής σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ-ΕΕΕΚ και Διαπολιτισμικά έτους 2015-2016

Πίνακας μεταθέσεων Γενικής Αγωγής από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Πίνακας μεταθέσεων Ειδικής Αγωγής σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ-ΕΕΕΚ 

Πίνακας μεταθέσεων σε Διαπολιτισμικά

Β. Παληγιάννης – Δ. Μπράτης, αιρετοί ΚΥΣΠΕ

Πίνακες μορίων μετάθεσης εκπαιδευτικών Α΄ Αθήνας

Πίνακας κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19/20, ΠΕ60, ΠΕ70

Πινάκας κλάδων ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70 από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ-ΕΕΕΕΚ

Πίνακας κλάδου ΠΕ11 από περιοχή σε περιοχή με εξειδίκευση στην Ελληνική Νοηματική γλώσσα και στη γραφή Braille

Πίνακας κλάδου ΠΕ70 από περιοχή σε περιοχή σε Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Ενστάσεις από 25/1/2016 μέχρι και 29/1/2016 στη Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας