Επικαιροποίηση στοιχείων φακέλου εκπαιδευτικών για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων μετάθεσης

Το ηλεκτρονικό Συστήμα Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι και τις 31-01-2017.

Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε.

ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Τα τελικά οργανικά κενά ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ60 και ΠΕ70 στην Α΄ Αθήνας μετά την ολοκλήρωση των μεταθέσεων-τοποθετήσεων 2016-2017

Τελικά οργανικά κενά ΠΕ06

Τελικά οργανικά κενά ΠΕ11

Τελικά οργανικά κενά ΠΕ16

Τελικά οργανικά κενά ΠE60

Τελικά οργανικά κενά ΠΕ70

Οριστική τοποθέτηση – βελτίωση θέσης εκπαιδευτικών ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ60 και ΠΕ70 Γενικής Αγωγής (Α΄ φάση)

Ενημερωτικό δελτίο

Πίνακας εκπαιδευτικών ΠΕ06

Πίνακας εκπαιδευτικών ΠΕ11

Πίνακας εκπαιδευτικών ΠΕ16

Πίνακας εκπαιδευτικών ΠΕ60

Πίνακας εκπαιδευτικών ΠΕ70

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

Πίνακας επικαιροποιημένων οργανικών κενών ΠΕ 70

Πίνακας επικαιροποιημένων οργανικών κενών ΠΕ 60

Πίνακας επικαιροποιημένων οργανικών κενών ΠΕ 06

Πίνακας επικαιροποιημένων οργανικών κενών ΠΕ 11

Πίνακας επικαιροποιημένων οργανικών κενών ΠΕ 16

Τοποθετήσεις οργανικά υπεράριθμων ΠΕ70- Δηλώσεις προτίμησης ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ60 και ΠΕ70 – Οργανικά και πιθανά οργανικά κενά

Ενημερωτικό δελτίο – Πιθανά οργανικά κενά

Τοποθέτηση υπεράριθμων ΠΕ70

Οργανικά κενά ΠΕ06

Οργανικά κενά ΠΕ11

Οργανικά κενά ΠΕ16

Οργανικά κενά ΠΕ60

Οργανικά κενά ΠΕ70

΄Εντυπο δήλωσης τοποθέτησης

Οδηγίες για την εγγραφή στο σύστημα ΑΘΗΝΆ

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας-Οργανικά υπεράριθμοι ΠΕ70-Δηλώσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής

Ενημερωτικό δελτίο

Υπεράριθμοι ΠΕ70 4ου ΔΣ Βύρωνα

Οργανικά κενά Γενικής Αγωγής ΠΕ70

Οργανικά κενά Ειδικής Αγωγής ΠΕ70

Οργανικά κενά Ειδικής Αγωγής ΠΕ60

Οργανικά κενά Ειδικής Αγωγής ΠΕ11

Οργανικά κενά Ειδικής Αγωγής ΠΕ16

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. Γενικής Αγωγής από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, Ειδικής σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ-ΕΕΕΚ και Διαπολιτισμικά έτους 2015-2016

Πίνακας μεταθέσεων Γενικής Αγωγής από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Πίνακας μεταθέσεων Ειδικής Αγωγής σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ-ΕΕΕΚ 

Πίνακας μεταθέσεων σε Διαπολιτισμικά

Β. Παληγιάννης – Δ. Μπράτης, αιρετοί ΚΥΣΠΕ