Τροπολογία για μόνιμους (άδεια άνευ αποδοχών, μόρια μετάθεσης αποσπασμένων σε φορείς, κατάργηση υποχρεωτικών μεταθέσεων…) και αναπληρωτές (διαγραφή από πίνακες, προσμέτρηση προϋπηρεσίας από 1/9/2010, άδειες για επιμορφωτικούς λόγους…)

Η τροπολογία του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό αναπληρωτών των Προέδρων και μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) ως Υπηρεσιακών Συμβουλίων

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής