Πίνακες υποψήφιων Διευθυντών στη Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Πίνακας μορίων υποψήφιων Διευθυντών

Υποψήφιοι Διευθυντές σε άλλες Διευθύνσεις

Πίνακας δεκτών αιτήσεων υποψήφιων Διευθυντών

Πίνακας μη δεκτών αιτήσεων υποψήφιων Διευθυντών

Ανακοινώσεις Δ.Ο.Ε.

Αποκλεισμός εκπαιδευτικών ειδικοτήτων από τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων

Καταγγελία για τη μη ολοκλήρωση των υπηρεσιακών μεταβολών και τις προσλήψεις μέσω προγραμμάτων «κοινωφελούς εργασίας» του Ο.Α.Ε.Δ.