Τοποθετήσεις – αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Α΄ Αθήνας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ (ΠΕ06)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΠΕ16)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕ32)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΕ70)

Λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών κλάδων Αγγλικής ΠΕ06, Φυσικής Αγωγής ΠΕ11, Μουσικής ΠΕ16, Γενικής Αγωγής, της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας και υποβολή δηλώσεων προσωρινής τοποθέτησης

΄Εγγραφο Διεύθυνσης Α΄ Αθήνας

Πίνακας λειτουργικών κενών

Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης